Xidmətlərimiz

Yazılı tərcümə xidməti

- hüquqi tərcümə
- maliyyə sənədləri
- texniki tərcümə və s.

Ətraflı

Şifahi tərcümə xidməti

- ardıcıl tərcümə
- sinxron tərcümə

Ətraflı

Sayt və proqram tərcüməsi

- proqramların tərcüməsi
- mobil tətbiqlərin tərcüməsi
- veb-saytların tərcüməsi

Ətraflı

Redaktə

- redaktə
- korrektə
- eyniləşdirmə

Ətraflı

Bələdçilik

- xaricilər üçün ekskursiyalar
- şəhərimiz üzrə bələdçilik

Üstünlüklərimiz

Qiymət sorğusu